Tlak tretiran drvom

Drvo pod tlakom ili drvo, bilo koje drvo koje je prošlo kroz proces očuvanja u kojem se koristi tlak kako bi se konzervansi prisilili u drvo. Drvo tretirano tlakom stavlja se u cilindre koji se zatim zatvaraju, a na drvo se primjenjuje pritisak ili vakuum.

Razlog zbog kojeg se tlak u izradi drva tretira tlakom je taj što se dublje i više razine apsorpcije konzervansa pojavljuju u drvu.

Ponekad drvo pod tlakom prolazi kroz nekoliko tretmana, kako bi se osiguralo najdublje prodiranje konzervansa u drvo pod tlakom. U konačnom koraku, vakuum će se koristiti za uklanjanje viška konzervansa.

Kada koristiti Tretirano drvo

Uvijek je poželjno koristiti drvo pod tlakom u bilo kojoj vanjskoj konstrukciji ili u bilo kojoj situaciji gdje drvo ili drvo mogu biti izloženi vlazi ili vlazi.

Tlak tretiran drvo se opire vodi i nalazi se u vanjskim palubama, moru oceana ili slatke vode, klupama u parku ili bilo kojoj vanjskoj strukturi koja ima stalnu izloženost elementima. Konzervansi u drvu tretiranom tlakom također su dizajnirani da se odupru infestaciji insekata ili rastu gljivica.