Kompost

Osnove uzgoja crva

Osnove uzgoja crva zahtijevaju vrlo malo truda i proizvode velike organske rezultate za kućne vrtove.

Vrtno kompostiranje 4 - Vermikomponiranje

Vermicomposting koristi crve za kompostiranje. To zauzima vrlo malo prostora i može se obaviti tijekom cijele godine u podrumu ili garaži. To je izvrstan način zbrinjavanja kuhinjskog otpada.

Kako funkcioniraju biofiltri

Većinom se biofiltar koristi za kontrolu zagađenja korištenjem živog materijala za hvatanje i biološki razgradnju nezdravih zagađivača procesa.

Kako kompostirati lišće

Učenje kompostnog lišća odličan je način čišćenja lišća iz vašeg dvorišta i stvaranje organskog materijala za potting u isto vrijeme.

Kompostiranje crva

Kompostiranje crva postalo je vrlo popularno u današnjem društvu energetski učinkovite, zelene svijesti.

Napravite gnojivo za kompost

Recikliranje korištenih taloga kave kao kompostnog gnojiva je održiva praksa koja će dodavati dušik vašem kompostnom gomilu, a vaše kave zadržati iz odlagališta.