Izvođač-Sporovi

Zalogaj mehaničara

Založno pravo mehaničara je zakonsko pravo koje je uspostavljeno kako bi se zaštitili izvođači, dobavljači materijala i radnici. Ovo pravo im omogućuje da osiguraju dug prema njima. Drugim riječima, ako kupac ne plati, ima pravo postaviti založno pravo na imovinu kako bi prikupio svoja sredstva.