Vrata Na Platnu

Kako obojiti uska vrata

Ulazna vrata se mogu bojati nakon čišćenja ispranih vrata, ukloniti staru boju, poprskati pijesak za drvo i nanijeti temeljni premaz, kao što je objašnjeno u prvom dijelu.

Kako obojiti uska vrata

Ulazna vrata se mogu bojati nakon čišćenja ispranih vrata, ukloniti staru boju, poprskati pijesak za drvo i nanijeti temeljni premaz, kao što je objašnjeno u prvom dijelu.