Okolina

Kako zbrinuti opasne tvari

Postoje uobičajene stvari koje smatrate opasnim materijalima kao što su motorna ulja i baterije, ali iza njih je popis drugih stvari koje su opasne i treba ih zbrinuti na odgovarajući način.

Koji su uzroci zagađenja vode?

Zagađenje vode ima ozbiljan utjecaj na okoliš, što pak utječe na životinje, ljude i biljke; uzroci zagađenja vode su mnogi; Osim što se radi o vrstama stvari koje se stavljaju u potoke i jezera, onečišćenje vode može uključivati ​​i količinu takve robe.

Zelena s uklanjanjem leda

Ledeni nogostupi, prilazni putevi i šetališta su prastara dilema koja zahtijeva uklanjanje leda zbog sigurnosti, ali postoji li način da se ukloni led i snijeg bez upotrebe soli? Istina je, da postoji način da odete na zeleno sa uklanjanjem leda; nekoliko zapravo.