Podnice-Strukture

Prag

Prag je relativno tanka traka materijala, obično drva ili metala, koja ima zakrivljene rubove na svakoj strani. Ova traka se koristi za povezivanje između dva kata.

Subflooring

Podloga je temeljni pod ispod gotovog poda koji podupire gotov pod i osigurava snagu i trajnost. Dobro postavljena podloga će spriječiti škripanje i druge zvukove koji se često čuju na podovima.

Subflooring

Podloga je temeljni pod ispod gotovog poda koji podupire gotov pod i osigurava snagu i trajnost. Dobro postavljena podloga će spriječiti škripanje i druge zvukove koji se često čuju na podovima.

Stupci podrške

Potporni stupovi služe za podizanje podnih greda tako da podovi ne padaju. Ako je vaš kat škripao ili nije na razini, instaliranje stupca je vrlo jednostavan način za rješavanje problema.