Vrt Obrana

Izrada sigurnog pesticida

Uz sve veći naglasak na ekološki prihvatljivom vrtu, izrada vlastitog pesticida postaje popularna metoda za kontrolu insekata i štetočina.