Hanuka

Pjesme Hanuke

U svakoj kulturi diljem svijeta praznici su značajni. Oni obično imaju hranu, poklone, pjesme ili druge običaje koji su specifični za taj odmor, a koji se uživaju samo u to doba godine. A od svih blagdana, Hanuka je možda jedna od najjedinstvenijih.

Obredi Hanuke

Kao i većina židovskih blagdana, Hanukkah ima određeni broj rituala koji pomažu simbolizirati važnost osam dana

Značaj Hanukke

Hanuka je jedan od najpopularnijih židovskih blagdana koji se ponekad smatra važnim

Hrana Hanukke

U židovskom blagdanu Hanuke, Festivalu svjetla, postoji značaj u svakom ritualu, svakoj igri, svakoj pjesmi i svakom obroku. Hrana Hanuke je jednako simbolična za značenje Hanuke kao što je i sam postupak osvjetljavanja Menore.

8 noći Hanukke

Hanuka je židovski praznik koji se slavi tijekom osam dana. Praznik može pasti bilo kada između kraja studenog i kraja prosinca, ali uvijek pada na 25. dan mjeseca Kislev. Kislev je deveti mjesec hebrejskog kalendara i treći mjesec civilne godine. Hanuka slavi ponovno osvjetljavanje Hrama Menora u vrijeme pobune Maccabeea protiv Asiraca.