Hardverski Spajala

Kako postaviti sidreni vijci u betonu

Sidreni vijci su snažni zatvarači koji se koriste u raznim građevinskim projektima, kao što su pričvršćivanje drvenih okvira na betonske zidove, sidrenje zidova za smicanje, oblaganje zidova i drugih građevina za teške uvjete gradnje.