Izolacija Tipovi

O izolaciji pjene

U svijetu u kojem je ušteda energije toliko važna, upotreba izolacije od pjene u vašem domu može zaista povećati vaše zelene podatke.

Izolirana obloga od pjene

Izolirana obloga od pjene je proizvod koji se koristi za izoliranje kuće. Energetska učinkovitost doma uvelike je ugrožena ako nema dovoljno izolacije, unatoč takvim mjerama uštede energije kao što su energetski učinkoviti uređaji za grijanje i hlađenje te uređaji koji zadovoljavaju energiju, prozori s dvostrukim oknima i provjera propuštanja zraka.

Kako zaštititi izolaciju od pjene vatrom

Protupožarna barijera je opći pojam koji se koristi za opisivanje bilo kojeg građevinskog materijala koji je odobren građevinskim propisima kako bi se usporilo širenje požara iz jednog područja ili zone požara, doma ili zgrade u drugu.