Ulje - Plin Za Grijanje I Peći

Kako popraviti tlak u kotlu

Odgovarajuće gorivo mora biti stalno dostupno, bez obzira radi li se o dizelu, prirodnom plinu ili ulju. Pazite da u spremniku za vodu uvijek ima dovoljno vode. Postavke temperature i tlaka također moraju biti točne. Ako ne, može doći do povećanog pritiska u sustavu.