Bazen-Sigurnost

Bazenska ograda

Ako planirate instalirati bazen, od vas će se tražiti da ga okružite bazenom. Ako već nemate ogradu za privatnost s bravom na vašoj imovini, većina osiguravajućih društava, kao i gradovi, zahtijevaju da se u vašu zgradu uključi ograda za bazen.