Tlo-Prep - Gnojiva

Vrtlarstvo Tlo

Vrtlarstvo je važan dio vašeg vrta. Morate se pobrinuti da koristite bogato tlo za uzgoj biljaka i povrća u najvećoj mogućoj mjeri.

7 Prednosti Vermicompostinga

Vermikomponiranje je upotreba kišnih glista za pretvaranje biljnog otpada u 100-postotno prirodno biljno gnojivo. Vermikultura je sporedno pitanje uzgoja uobičajenih glista za uporabu u vermikompostiranju.